Zpravodaj

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU POD MAJEROVIC, z.s.  PRAHA 5 – JINONICE

IČ: 75 087 162,  ev. č.: 805 041,   sídlo: K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 13,  T.: 602 209 040,   BÚ: Fio – banka  2600920483/2010,   e-mail: baubin@email.cz,   www.podmajerovic.cz.

ZPRAVODAJ OD SRDCE K SRDCI 3/2020

Občasník je určený pro členy a sympatizanty ZO ČZS Pod Majerovic. Je určený pro ochránce historických pozemků MHMP na vstupu do Prokopského údolí, proti  developerům, aby tyto pozemky nepřeměnili na beton a asfalt. Občasník je svobodnou výměnou myšlenek, názorů a informací.

(Nemáte-li zájem být nadále informováni, požádejte redaktora: baubin@email.cz o vyškrtnutí ze skupinky příjemců.)

Láska do senátu

Začnu větou: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic v Praze 5 podporuje znovuzvolení senátora Mgr. Václava Lásku do senátu ČR na volební období 2020 – 2026. Navazuji na rozhovory s pány Mazurem, Bártou, Bartoněm a Čubou. Z těchto rozhovorů jsem nabyl dojmu, že subjekty, které reprezentují, jsou blízké ne-li totožné s mojí úvodní větou. V příloze vám zasílám slova pana senátora Lásky: „Senátor může být prostředník, mediátor i beranidlo.“ Úplné znění prohlášení pana senátora přetiskuji v příloze v autentické podobě tak, jak mi jej jeho paní asistentka Salajová v mejlové poště dne 20.2.2020 přeposlala.

Setkání s panem senátorem se uskuteční dne 19.5.2020 (úterý) od 18:00 hod v restauraci U Majerů (U Jinonického Rybníčka 602/3a v Praze 5 – Jinonicích). Setkání bude spojené s autorským čtením jeho nové knihy a autogramiádou. Pan senátor nám představí jeho volební tým a tím bude zahájena jeho předvolební kampaň v Jinonicích. V této souvislosti vás, vážení kolegové, prosím zajistěte účast především těch vašich členů, kteří budou mít zájem se předvolební kampaně pana senátora v Jinonicích aktivně účastnit. K poslechu a případně i k tanci zahraje naše zahrádkářská kapela „Smečka“ pod taktovkou Evičky Mikušové.

Jinonické Sokolíky bude zastupovat můj osobní přátel Fanda Čuba (Byl spolužákem mého zesnulého syna Petra, proto mám k němu obzvláště vřelý vztah.). Jinoničtí Sokolové jsou nakloněni myšlence uspořádat panu senátorovi v jinonické Sokolovně předvolební „Besedu se senátorem“ začátkem září letošního roku. Do sálu Sokolovny se vejde á 600 účastníků. Uspořádání této velké akce, pro jinonické občany, volební štáb pana senátora zvažuje. 

Revitalizace

Revitalizace osady Pod Majerovic se stala předmětem usnesení 13. členské schůze ZO Pod Majerovic dne 28.5.2019. Tehdy jsme se ještě spoléhali na silné partnery: MHMP, MÚ Praha 5, nebo ČSZ. Ukázalo se, že tyto subjekty nejsou připraveny pro revitalizaci osady nic udělat. Navíc se ukázalo, že za předpokladu, že by pozemky zakoupil MHMP, by nájemné bylo neakceptovatelné. Výbor ZO provedl následující finanční rozvahu: V současné době se kalkulace cen pohybuje v těchto relacích – nájemné pozemků ve vlastnictví MHMP je stanoveno usnesením MHMP na 120,- Kč/m2/rok. Prodejní cena pozemků (obvyklá) v předmětné lokalitě je zatím stanovena na 550,- Kč/m2. Na pozemcích máme k dispozici nejvýše 73 dílců.

Z těchto údajů vyplývá, že by zahrádkář za 1 dílec MHMP (za předpokladu, že pozemky MHMP zakoupí) zaplatil na nájemném: 42 199m2 x 120,- Kč : 73 dílců = 69.368,- Kč/rok! Tato částka je zcela neakceptovatelná. Celá ZO by na nájemném MHMP za jeden kalendářní rok musela odvést 5.063.880,- Kč. Nevím, jak by si naše ZO s takovouto zátěží poradila.

Za předpokladu, že naše ZO zakoupí pozemky za cenu v této lokalitě obvyklou (550,- Kč/m2), bude se situace odvíjet zcela jinak. Předpokládaná cena celé osady: 42 199 m2 x 550,- Kč = 23.209.450,- Kč. Předpokládaný výpočet ceny 1 díĺce: 42 199 m2 x 550,-Kč : 73 dílců = 317.938,- Kč. Tato částka je samozřejmě pouze orientační. Výpočet vycházel s jakýchsi teoretických předpokladů, nicméně je akceptovatelná.

Za těchto okolností Výbor ZO preferuje odkup pozemků; akceptuje tak návrh našeho sympatizanta Ing. Jiřího Hrona, který jej přednesl na našem 5. společenském večírku U Majerů. Předpokládá to ustavení družstva budoucích vlastníků pozemků.

S odkupem pozemků je však problém hned v jeho počátku. Pozemky má jako majitel zapsané v Katastru nemovitostí fa. IBG. Fa. IBG v roce 2004 část osady zbuldozeroval, vyraboval, po té následovaly žhářské útoky. Suť ponechal na místě a osadu opustil. Podle rejstříkového soudu je fa. IBG zapsána na adrese: Janského 2422/17, Praha 13. Jedná se o panelákový byt, kde se zvonek s fa. IBG nenachází, proto ani nikdo poštu nepřebírá. Je otázka, kdo vůbec tyto pozemky vlastní? To je zásadní problém, který bude muset naše ZO vyřešit, než zahájí jednání o případném odkupu pozemků.

Zde Výbor ZO odkazuje na 14. členskou schůzi ZO, která se uskuteční dne 24.5.2020 na osadě. Tato členská schůze, bude s největší pravděpodobností průlomová – musí rozhodnout, jakým směrem se budeme dále ubírat.

Nedílnou součástí revitalizace je rozšíření členské základny o nové členy. Výbor předpokládá, že noví členové nahradí ty členy naší ZO, kteří osadu po buldozerování opustili. V současné době se jedná asi o 50 volných dílců. Prosím sdělte předcházející informace svým přátelům a známým. Otevírá se možnost zakoupit si v Prokopském údolí půdu k zahrádkářské činnosti na velmi atraktivním místě. V příloze zasílám Přihlášku do ZO.

Trestní oznámení

Výbor ZO se rozhodl, podat na představitele fa IBG, trestní oznámení. Je to jedna z možných cest navázání přímého kontaktu s údajnými, nebo fiktivními majiteli pozemků. Faktické vlastnictví pozemků je velmi nejasné. Z tohoto důvodu není s kým jednat. O výsledku tohoto pokusu bude Výbor ZO 14. členskou schůzi informovat. 

Jinonický Kurýr

Jmenuji se Svatopluk Bartoň, sedm let naše redakce vydává časopis Jinonický Kurýr a zajímá se o přírodu v našem okolí. Jelikož mi zeleň v místě bydliště není lhostejná, rozhodl jsem se kandidovat do komunálních voleb za Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Nejde nám o to, aby se nestavěly nové byty či domy. Když se stará zástavba strhne a postaví nově, je to podle nás v pořádku. Jde nám hlavně o přírodu a např. snahy o stavby na hranici přírodní rezervace, nebo hezké vyhlídky a ty jsou pro nás zcela nepřijatelné. Zodpovědnost každého z nás by měla být snaha o zachování nedotčené krajiny pro naše děti a další generace. Bohužel hrozba záboru přírodní krajiny se netýká pouze Jinonic, Hlubočep a okolí. Většina sousední občanská sdružení pro ochranu zeleně by si měla pomáhat. Většina z nás nechce další nové plochy betonu a skla, už teď nám příroda dává dostatečně najevo, že se k ní chováme destruktivně.

„Chceme chránit místa, kde žijeme“!

 Svatopluk Bartoň – redakce
Jinonický Kurýr

Náklad

Toto 3. číslo našeho „Zpravodaje od srdce k srdci“ odesíláme na 153 mejlových adres členům a sympatizantům ZO. Zpravodaj jsme zveřejnili na našich webových stránkách a v listinné podobě (podle zájmu) lze vyzvednout v okénku včelaře Baubína – K Nové Vsi 380/4 v Praze 13 u Jinonic.

V Praze dne 22.2.2020 Petr Baubín – redaktor

Náš slogan po 18. letech ofenzívní obrany:

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se; věříme, že jen tak může láska a pravda zvítězit nad lží a nenávistí.“

—————————————————

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU POD MAJEROVIC, z.s.  PRAHA 5 – JINONICE

IČ: 75 087 162,  ev. č.: 805 041,   sídlo: K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 13,  T.: 602 209 040,   BÚ: Fio – banka  2600920483/2010,   e-mail: baubin@email.cz,   www.podmajerovic.cz.

ZPRAVODAJ OD SRDCE K SRDCI 2/2019

Občasník je určený pro členy a sympatizanty ZO ČZS Pod Majerovic. Je určený pro ochránce historických pozemků MHMP na vstupu do Prokopského údolí, proti  developerům, aby tyto pozemky nepřeměnili na beton a asfalt. Občasník je svobodnou výměnou myšlenek, názorů a informací.

Společenský večírek
Dne 6.12.2019 se uskutečnil 5. společenský večírek Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic v Praze 5 – Jinonice v restauraci U Majerů. Naše ZO již 17 let informuje občanskou veřejnost, ÚMČ Praha 5, MHMP i orgány ČZS o situaci na pozemkové trati Pod Majerovic – vstupní brány do Prokopského údolí (chráněné přírodní rezervace).
Dne 17.12.2002 totiž náš tehdejší předseda Ing. Jiří Vančura podepsal plnou moc JUDr. Ladislavu Čulíkovi (Čulíka nám doporučil člen našeho zahrádkářského spolku soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiří Horký) s tím, aby provedl veškeré právní kroky k zakoupení pozemků pro nás zahrádkáře, tedy i pro našeho člena soudce Horkého. Podrobnosti tohoto příběhu jsme popsali v 1. čísle našeho Zpravodaje viz www.podmajrovic.cz. Smutnou skutečností je, že od 7.4.2003 pozemky vlastní fa IBG, s.r.o. jednatele Prof. Ing. Nikolaje Valentinovič Čagin, CSc. Čagin tyto pozemky zakoupil spekulativně. Domníval se, že se mu v dohledné době podaří změna Územního plánu MHMP z PZO na stavební pozemky. 17 let od těchto událostí ukázalo, že IBG je špatný prognostik a ještě horší vlastník. Svojí činnost na části těchto pozemků poznamenal jen buldozerováním, rabováním a žhářskými útoky (při jednom z nich v chatě č.7 uhořel náš osadník Alexander Chuta). Po těchto „výkonech“ IBG zanechal na pozemcích suť a osadu opustil.
V této části osady se zabydleli osoby bez přístřeší převážně romského původu. Ze suti a sklípků zničených chatiček si vytvořili svéráznou „ubytovnu“. Odpadky již 15 let odhazují kolem sebe – v současné době se na této lokalitě nachází již několik desítek tun komunálního odpadu. Změna majitele těchto pozemků je nezbytně nutná. O tom, jak to docílit, byla i diskuze na našem 5. společenském večírku ZO ČZS Pod Majerovic.
Pro nás zahrádkáře by byl nejpřijatelnější jako budoucí majitel pozemků Český zahrádkářský svaz. S ředitelem ČZS panem Ing. Stanislavem Kozlíkem jsme již několikrát o této věci hovořili, ale nepodařilo se nám ho o potřebnosti této změny přesvědčit. Dalším možným kandidátem by mohl být MHMP, nebo MČ Praha 5. V této věci nám velmi pomáhá náš senátor Mgr. Václav Láska a jeho advokátní kancelář. Tento proces není jednoduchý. Nejprve musíme současného majitele fa IBG přesvědčit, že další protahování, řešení tohoto problému, mu nic nepřinese. Pozemky jsou v PZO. Změna Územního plánu MHMP z PZO na stavební pozemky je v dalších dohledných 20 letech nemožná.
Vyjednávání s IBG provádí v naší plné moci a samozřejmě, že za naše spolkové finance Advokátní kancelář senátora Václava Lásky. Pan senátor vede politická vyjednávání na úrovni MČ Praha 5 a MHMP.
Pan senátor Václav Láska se zúčastnil našeho 5. společenského večírku a informoval nás o problematice vyjednávání. Videozáznam jeho projevu můžete shlédnout na našich webových stránkách rubrika Zpravodaj. Vyjednávání jsou složitá – předpokládáme, že IBG se jistě nespokojí s částkou, kterou v roce 2003 do projektu vložila. Máme k dispozici kopii kupní smlouvy z roku 2003, kde se IBG zavázal zaplatit 20.044.525,- Kč. Zda tuto částku a v této výši IBG uhradil, se nám již nepodařilo zjistit.
Našeho společenského večírku se zúčastnil i radní HMP pan Tomáš Murňák a zastupitel MČ Prahy 5 pan RNDr. Daniel Mazur Ph.D. Oba naši sešlost pozdravili a o problematiku se zajímali. Přítomni byli i zástupci Strany zelených Praha 5, kteří se o problematiku zajímají již řadu let.
Mne osobně nejvíce zaujal diskuzní příspěvek našeho sympatizanta pana Ing. Jiřího Hrona. V podstatě navrhl, aby ZO iniciovalo ustavení družstva budoucích vlastníků předmětných pozemků. Členem tohoto družstva by mohl být každý, kdo se stane členem ZO a přislíbí, že by byl ochoten v budoucnu zakoupit alespoň jeden dílec. Tato myšlenka není nová. V podstatě s ní přišel v roce 2002 náš tehdejší předseda pan Ing. Jiří Vančura. Právní vyjednávání tehdy svěřil soudci Horkému. Jak to dopadlo, jsme již popsali. Dnes jsme v jiné situaci. Senátor Láska není soudce Horký.
Tuto možnost jsme již ve výboru ZO projednali a schválili. Tímto projektem se bude zabývat naše členská schůze v květnu 2020. Tam by mělo být přijato závazné usnesení v této věci. Mně výbor uložil započít vysvětlovací kampaň a začít sestavovat seznam případných, zatím nezávazných zájemců.
Tímto zahajuji vysvětlovací kampaň: Zájemci o tento projekt mi prosím na moji mejlovou adresu: baubin@email.cz zašlete krátkou zprávu o tom, že o tento projekt máte zájem. Obratem vám odešlu geometrický plán osady pořízený v roce 2004 a to ještě před buldozerováním. Dále vám pak ještě odešlu rozvržení zahradních dílců z roku 1960. Vaše mejlové adresy zařadím mezi sympatizanty ZO a dále budete průběžně informování. Dílce mají plochu 300 – 400 m2. V roce 2002, kdy se o této variantě v naší osadě jednalo, by jeden dílec stál 100.000 – 300.000 Kč. Současnou realitu nemohu předpovědět, ale vše by záleželo na schopnostech vyjednavačů. Počítám s právní pomocí AK Láska. To budou samozřejmě výdaje navíc.
V současné době skupinka členů ZO a sympatizantů je množinou 124 mejlistů – to je samozřejmě málo. Počítám s tím, že tuto zprávu předáte svým příbuzným, známým i jinak blízkým ve vašem okolí. (S jejich svolením mi jejich mejlové adresy zašlete, já je zařadím do seznamu sympatizantů a budu je pravidelně informovat o tom, jak se situace vyvíjí.) Jedná se o výjimečnou příležitost zakoupit si v zahrádkářské osadě, přímo v Prokopském údolí, zahradní dílec pro zahrádkářskou a nebo i včelařskou činnost.
K poslechu a tanci nám vyhrávala naše osadní kapela „Smečka“ pod taktovkou naší kapelnice Evičky Mikušové.

Malé Emauzy
Projekt Malé Emauzy vznikl 16.2.2007. Stalo se to vlastě nutnosti pro přežití naší ZO. IBG nechal účelově uřezat á 200 m oplocení naší osady. Kalkuloval s tím, že osadu napadnou bezdomovci a ti nás zahrádkáře z pozemků vytlačí. Bezdomovci skutečně v několika vlnách osadu „převálcovali“. Nepomohlo nám jejich vyhánění ani za pomoci Policie ČR. Změnili jsme taktiku; bezdomovce jsme přijali, provedli jejich soupis a dohodli se s nimi na placení účelového příspěvku, na údržbě přidělených chatek, chovu psů a nepřetržité ostraze osady. Symbolický účelový příspěvek vybíráme podle Stanov ČZS § 27, odst. 5, písm. i. Po zaplacení účelového příspěvku jsou osadníci pod ochranou naší ZO. Úplný text Projektu Malé Emauzy zveřejňujeme.

Náklad
Toto 2. číslo našeho Zpravodaje odesíláme na 124 mejlových adres členů a sympatizantů ZO. Zpravodaj jsme zveřejnili na našich webových stránkách a v listinné podobě (podle zájmu) lze vyzvednout v okénku včelaře Baubína – Nová Ves 380/4 v Praze 13 u Jinonic.

V Praze dne 24.12.2019 Petr Baubín – redaktor

Náš slogan po 18. letech ofenzívní obrany:

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se; věříme, že jen tak může láska a pravda zvítězit nad lží a nenávistí.“

—————————————————

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU POD MAJEROVIC, z.s.  PRAHA 5 – JINONICE

IČ: 75 087 162,  ev. č.: 805 041,   sídlo: K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 13,  T.: 602 209 040,   BÚ: Fio – banka  2600920483/2010,   e-mail: baubin@email.cz,   www.podmajerovic.cz.

ZPRAVODAJ OD SRDCE K SRDCI 1/2019 

Občasník je určený pro členy a sympatizanty ZO ČZS Pod Majerovic. Je určený pro ochránce historických pozemků MHMP na vstupu do Prokopského údolí, proti  developerům, aby tyto pozemky nepřeměnili na beton a asfalt. Občasník je svobodnou výměnou myšlenek, názorů a informací.

(Nemáte-li zájem být nadále těmito informacemi obtěžováni, požádejte vydavatele o vyškrtnutí ze skupinky příjemců.)

Úvod

Zpravodaj ZO ČZS Pod Majerovic „Od srdce k srdci“ vydává výbor ZO jako občasník. Odpovědný redaktor Petr Baubín. Zahrádkářská osada na vstupu do Prokopského údolí vznikla v roce 1955 tím, že MHMP skupině zahrádkářů při ZV ROH Motorlet Praha – Jinonice pronajal tyto pozemky k zahrádkářské a včelařské činnosti. Letos si připomínáme 64. výročí vzniku osady. Po roce 2002 má naše osada velmi pohnutou historii. Podrobnosti si můžete přečíst na našich webových stránkách (viz výše) v rubrice „dějepis osady“ na 22 stránkách textu.

Právní služby

V současné době naší ZO poskytuje právní služby Advokátní kancelář senátora JUDr. Václava Lásky. Největší výdajovou položkou na obranu a uchování naší osady jsou právní služby. Aktuálně jsme za ně od roku 2002 vynaložili 1.001.239,- Kč!!

Největší pohromou, kterou naší osadu postihla, byl vstup soudce JUDr. Jiřího Horkého (dále jen Horký) do naší ZO, která se uskutečnila v roce 1998. Jeho neetickým chováním se v tomto zpravodaji nebudu podrobně zabývat, ale podám jen základní informaci. Horký slíbil výboru ZO, že se postará o zakoupení pozemků pro nás zahrádkáře a tedy i pro sebe. Tehdejší předseda ZO Ing. Jiří Vančura (dále jen Vančura) jím navrženému advokátovi JUDr. Ladislavu Čulíkovi (dále jen Čulík) (Horký ho doporučil jako svého známého), na jeho výslovnou žádost, podepsal bianco 5 ks orazítkované papíry (s odůvodněním, aby se záležitost zbytečně neprotahovala), vydal mu k prostudování archív osady, podepsal mu plnou moc a předal zálohu 3.000,- Kč na právní úkony. Tento postup se z dnešního hlediska jeví jako zcela nepochopitelný. Svědčí však o velké důvěře, které se Horký v naší ZO těšil. Později jsme zjistili, že některé tyto orazítkované a Vančurou podepsané papíry, byly použity v neprospěch naší ZO, tedy jako listinné podvrhy.

Zjistili jsme, že ve stejné době, kdy měl Čulík zajistit převod pozemků na ZO, provedl operace převodu těchto pozemků na firmu IBG, s.r.o. jednatele Prof. Ing. Nikolaje Valentoviče Čagina CSc., (dále jen Čagin) jinak rovněž kamaráda Horkého. Horký se s Čaginem seznámili v Moskvě v době, když tam Horký studoval práva. Za tento podraz byl Horký z naší ZO vyloučen pro neetické chování a postupně jsme si na něho stěžovali u Obvodního soudu pro Prahu 2, kde zastával funkci soudce (zastává ji doposud), u Městského soudu Praha, Ministerstva spravedlnosti ČR. Nikde nám nevyhověli. Poslední podání stížnosti na Horkého bylo až u ombudsmana JUDr. Otakara Motejla. Ten věc posoudil jako výrazné morální selhání soudce Horkého – avšak s tím, že tento čin, vzhledem k velké časové prodlevě, je již promlčený.

Revitalizace

Dne 22.11.2004 nechal Čagin část naší osady (asi 1/3) zbuldozerovat a vyrabovat; jistě si tak počínal s vědomím Horkého, ne-li na jeho pokyn, nebo radu. Příkaz k buldozerování byl podepsaný Čaginem. Čagin se u soudu k tomuto rozhodnutí přiznal. Orgány činné v trestním řízení mu nemohli doručit obvinění, tím se uskutečnění soudu stále oddalovalo. Teprve, když byl na Čagina vystaven evropský zatykač, šlo vše dále hladce jako po másle. Soud Čaginovi vypočítal škodu na majetku zahrádkářů ve výši 3.314.649,69 Kč a pokutu 500.000,- Kč za zbuldozerovaný porost.

Následovalo pak několik požárů. Shořelo nám celkem 8 chat (odhadní cena 960 000,- Kč) a v jedné chatě dokonce uhořel osadník Alexander Chuta. Tyto případy žhářství jsme nenechali bez odezvy a intervenovali, jak na policii ČR, tak i na Státním zastupitelství pro Prahu 5. Naše podání byla sice odložena, ale žhářské útoky přestaly. IBG zbuldozerované a vyhořelé chaty neodstranilo a pozemky opustilo. Nemohlo se stát nic jiného než, že tuto zdevastovanou část osady obsadili bezdomovci převážně Romského původu a vytvořili zde divokou cikánskou osadu, která produkuje neskutečné množství nejrůznějšího odpadu, který se částečně „přelévá“ i do té části osady, kde provozujeme projekt Malé Emauzy.

Na likvidaci odpadů organizujeme občasné „brigádičky“, ale náklady na odvoz kontejnerů hradíme z rozpočtu ZO. Podle sdělení naší pokladní jsme k dnešnímu dni vyplatili za odvoz kontejnerů se směsným odpadem 109.658,- Kč.

Letos jsme se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“ společně s osmi aktivisty ze Strany zelených. Za ZO akci vedl Ing. Vladimír Pilát – tajemník ZO a za Stranu zelených Petra Poncarová. Naložili jsme 12 m3 směsného odpadu a byl vytříděn všechen kovový a elektro odpad, který byl odvezen do sběrného dvora. Samozřejmě opět na náklady ZO.

Po skončení akce se všichni účastníci sešli u táboráčku a opékání buřtů. Zde došlo ke společné dohodě na realizaci revitalizace osady. Revitalizaci má naše ZO v programu již od loňské členské schůze. Revitalizace spočívá v nabídnutí zbuldozerovaných a vyhořelých částí osady, které beznadějně zarůstají porostem, jsou zanášeny nejrůznějším odpadem, mladým lidem, kteří mají zájem část volného času strávit aktivně v přírodě.

Setkávání

Naše ZO má velký zájem informovat občanskou veřejnost o dění na pozemcích, které jsou již 17 let v trvalém ohrožení, že zde bude jen beton a asfalt. Každý rok uskutečňujeme veřejnou členskou schůzi ZO a po ní následuje potlach s opékáním buřtů. Letos se uskutečnil již 16. ročník za účasti občanské veřejnosti a hudební produkce osadní kapely Smečka, kterou řídí naše kapelnice Evička Mikušová.

Čtyřikrát se již uskutečnilo společenské posezení v hospůdce U Majerů. Na tomto posezení hraje naše kapela k tanci i poslechu. Pohoštění je v režii ZO. Letos se uskuteční 5. společenské posezení a to dne 6.12.2019 od 16:00 hod. Využívám tuto příležitost a srdečně vás zvu. Protože jsme limitováni počtem míst k sezení, je nutné se závazně přihlásit písemnou formou na mejlové adrese: baubin@email.cz.

Příloha

K tomuto 1. vydání našeho Zpravodaje „Od srdce k srdci“ přikládám nejnovější vyjádření MHMP o charakteru pozemků, jako nezastavitelné území (viz příloha). Výbor ZO očekává, že v budoucnu se náš bulletin „Od srdce k srdci“ stane místem svobodné výměny myšlenek, názorů a informací souvisejících s problematikou pozemků na vstupu do Prokopského údolí. Prosím o příspěvky, které samozřejmě necenzurované přepošleme do skupinky, která v současné době má 97 mejlových adres. Uvítáme rozšíření naší skupinky o další adresy zájemců o osud historických pozemků MHMP s názvem Pod Majerovic.

V Praze dne 11.11.2019 Petr Baubín – redaktor.

Náš slogan po 18. letech ofenzívní obrany:

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se; věříme, že jen tak může láska a pravda zvítězit nad lží a nenávistí.“

—————————————————