Tým a priority

Složení a kompetence členů Výboru ZO schválený 15. členskou schůzi dne 30.5.2021.

Výbor ZO:

BAUBÍN Petr – předseda ZO – na jeho adrese je sídlo ZO – statutární zástupce ZO – mluvčí ZO – řídí elektronickou komunikaci ZO –  držitel razítka ZO – držitel podpisového vzoru u Fio-banky – má právo podepisovat účetní doklady – vykupuje a prodává stavební objekty ZO – svolává a řídí výborové a členské schůze – členské schůzi: podává zprávu o činnosti výboru ke schválení – vydává “Vyhlášky“ platné v prostoru osady – vydává text „Projekt Malé Emauzy“ – vydává jmenovací listy na důležité funkce v ZO – odpovídá za personální stabilitu výboru – odpovídá za webové stránky.

Ing. MIKEŠOVÁ Vladimíra – místopředsedkyně ZO – statutární zástupce ZO, držitel podpisového vzoru u Fio-banky, má právo podepisovat účetní doklady, přiděluje dílce členům ZO – sestavuje pořadník zájemců o zakoupení dílců a pořadník zájemců o ubytování – vede přehled o vlastnictví, nebo nájemním vztahu k dílcům a chatkám – řídí práce na osadě – zvláštní úkoly.

Ing. PILÁT Vladimír – tajemník ZO – statutární zástupce ZO – má právo podepisovat účetní doklady – držitel podpisového vzoru u Fio-banky – zvláštní úkoly.

TAJČMANOVÁ  Jarmila – pokladní (účetní) ZO – odpovídá za výběr členských příspěvků a účelových příspěvků – členské schůzi ZO podává zprávu o hospodaření – navrhuje rozpočet a výši členského a účelového příspěvku ZO. Odměna za práci: 10% z vybraných členských i účelových příspěvků.

BERÁNKOVÁ Michaela – člen výboru ZO – zvláštní úkoly (členská evidence).

Prof. RNDr. Ing. BURDA Jaroslav, DrSc. – člen výboru ZO – zvláštní úkoly.

Mgr. HERINGOVÁ Hana – člen výboru ZO – zvláštní úkoly.

MgA. JIRÁSKO Čeněk – člen výboru ZO – zvláštní úkoly.

Ing. PAVLÍČEK Tomáš – člen výboru ZO – zvláštní úkoly (zálohování zpráv v počítači).

Mgr. PONCAROVÁ Petra Johana – člen výboru ZO – zvláštní úkoly (práce s medii). 

RNDr. MAJEROVÁ Taťána, Ph.D. – člen výboru ZO – zvláštní úkoly (projekt na oplocení osady a zavedení elektrického proudu).

TÁBORSKÁ Romana – člen výboru ZO – zvláštní úkoly (práce s osadníky).

PhDr. OROSI Juraj – člen výboru ZO – zvláštní úkoly (jazykové úpravy).

Statutární orgán ZO (od 2.10.2020):

BAUBÍN Petr – předseda a mluvčí ZO

Ing. MIKEŠOVÁ Vladimíra – místopředsedkyně ZO

Ing. PILÁT Vladimír – tajemník ZO

Personální záloha předsedy ZO:

POKORNÁ Agáta – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (projekt na zavedení vody do osady).

KADEŘÁVEK Adam – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (dokumentace – dron).

VOTOČKOVÁ Petra – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (projekt na rekonstrukci klubovny a strojovny).

DADOK Ondřej – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (operátor webových stránek ZO – ve své práci je odpovědný pouze předsedovi ZO).

Mgr. VÁCHOVÁ Petrapersonální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

Mgr. KRUCKÁ Jana – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

CHALUPOVÁ Hana – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

PRAŽÁKOVÁ Laurencie – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (práce s medii).

Ing. ČERVENKA Michal – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

Bc. PAULOVIČ Matej – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (práce s medii).

Mgr. RÁC Ondrej – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (práce s medii).

KLIČKOVÁ Lucie – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (práce s medii).

MICHÁLEK Ondřej – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly (stavebnictví).

TATTERMUSCH Jan – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

Ing. VELEK Ondřej – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

Mgr. TOMIŠKOVÁ Jana – personální záloha předsedy – zvláštní úkoly.

Revizní komise ZO (ustavena 2.10.2020):

Ing. MIKUŠOVÁ Eva – předsedkyně revizní komise ZO – provádí kontrolu účetnictví a plnění usnesení výborových a členských schůzí ZO – podává návrhy nápravných opatření – členské schůzi ZO předkládá revizní zprávu ke schválení – činnost revizní komise řídí výhradně jen členská schůze ZO. 

Ing. DUŠKOVÁ Hana – členka.

TÁBORSKÝ Tomáš – člen.

Inventurní komise ZO (ustavena 2.11.2020):

Ing.arch. ŠORMOVÁ Dagmar  – předsedkyně – zvláštní úkol (sledovat změny ÚPn).

KADEŘÁVKOVÁ Anna – členka.

Mgr. RÁC Ondrej – člen.

Vyjednávací tým ZO (ustaven dne 30.5.2020):

BAUBÍN Petr – vedoucí týmu

Prof. RNDr. Ing. BURDA Jaroslav, DrSc., Mgr. HERINGOVÁ Hana, Mgr. Art. JIRÁSKO Čeněk, Ing. MIKEŠOVÁ Vladimíra, Ing. MIKUŠOVÁ Eva, Bc. PAULOVIČ Matej, Ing. PAVLÍČEK Tomáš, Ing. PILÁT Vladimír, Mgr. PONCAROVÁ Petra Johana, Mgr. RÁC Ondrej, Ing. Arch. ŠORMOVÁ Dagmara, TAJČMANOVÁ Jarmila – členové.

Správce osady ZO (jmenován předsedou ZO dne 20.3.2021):

BUHLA René, chata č.21, telefon: 735 858 077

Povinnosti: Vede osadníky k tomu, aby dodržovali Projekt Malé Emauzy.

Kompetence: 1. napomenutí, 2. přísné napomenutí, 3. pokuta 4. výpověď ubytování, 5. násilné vystěhování za asistence policie. (3., 4., 5., uděluje předseda ZO na návrh správce). Navrhuje předsedovi nové osadníky.

Představenstvo družstva budoucích vlastníků pozemků (ustaveno dne 23.4.2021) – přípravný výbor:

Prof. RNDr. Ing. BURDA Jaroslav, DrSc.  – předseda představenstva

BAUBÍN Petr,  KRATINA Martin DiS., Ing. MIKEŠOVÁ Vladimíra, Ing. Arch. ŠORMOVÁ Dagmar Mgr. TOMIČKOVÁ Jana– člen představenstva … hlaste se další.

V Praze dne 22.5.2021 – za správnost textu: Petr Baubín.