Tým a priority

Naše priority

  • Obrana lokalita podtratove trati za zachování PZO
  • Práce s lidmi bez přístřeší (malé emauzy)

Statut osadníka – Dokument ke stažení

Náš tým

Předsedkyně: Vlasta Cebákova (2004)
Předseda: Petr Baubín
Operátor: ing. Petr Baubín ml.
Operátor: Ondřej Dadok
Tajemník: Pilát
Pokladní: Jarmila Tajčmanová
Předsedkyně revizní komise a místopředseda: Eva Mikušová
Správce osady: Jan Dráb