Dokumenty

60 let ZO

Pamětní listina vydaná u příležitosti 60. výročí vzniku naší zahrádkářské osady.

Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic, z.s. v Praze 5 – Jinonicích vznikla v roce 1955 na pozemcích s historickým názvem: „Na pozemkové trati Pod Majerovic“, přidělených tehdy Radou Obvodního národního výboru v Praze 4 – Košířích. Pozemky jsou situovány na jižním svahu Prokopského údolí mezi Jinonicemi a Novou Vsí v těsném sousedství chráněné přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí.

Jedná se o pozemky v PZO. Přesto za dosud zcela nevyjasněných okolností dne 7.4.2003 tyto pozemky zakoupila obchodní firma International business group, s.r.o. (dále jen IBG) od Aero holding v likvidaci. Z textu: „dějepis osady“ zveřejněný na www.podmajerovic.cz je patrné, že skupinka zdivočelých predátorů (kterou nazýváme „čaginovci“) se rozhodla tyto pozemky získat za účelem zástavby. Zastavění těchto pozemků je však společensky zcela nepřijatelné.

Z trestné činnosti skupinky zdivočelých predátorů v čele se soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiřím Horkým (dále jen soudce Horký) jsme zdokumentovali tyto trestné činy: poškozování cizí věci, nerespektování předběžného opatření soudu, korupce, získávání advokáta protistrany na svoji stranu, odstraňování listinných důkazů ze soudního spisu, zhotovování listinných podvrhů a podílu na žhářství (v jedné chatce uhořel osadník – člověk: Alexander Czhuta).

Své podnikatelské ambice zde prezentuje především komunistický soudce Horký, který stále ještě soudí na Obvodním soudu pro Prahu 2. Soudce Horký byl v roce 2002 v kárném řízení zbaven funkce soudce Městského soudu v Praze pro závažná osobní pochybení a byla mu udělena pokuta ve výši 30.000,- Kč. Soudce Horký byl od roku 1998 členem naší ZO. Po odhalení jeho nečestného jednání byl z naší ZO vyloučen.

Soudce Horký je plně odpovědný za zkázu zahrádkářské osady ČSZ Spokojenost v Praze 9 (zde zastával funkci předsedy ZO a místo, aby hájil zájmy zahrádkářů přidal se k restituentům a hájil jejich zájmy). Na svých studiích práv se v Moskvě seznámil s Prof. Ing. Nikolajem Valentinovičem Čaginem, CSc. jednatelem IBG. Společně se dohodli pozemky získat, zahrádkáře vyhnat a pozemky převést na stavební a vydělat tak stovky miliónů korun. V tomto podnikatelském záměru jim vydatně pomáhal bývalý soudce Městského soudu v Praze JUDr. Ladislav Čulík (osobní přítel soudce Horkého ještě z doby, kdy oba soudili na Městském soudu v Praze), který byl rovněž funkce soudce v kárném řízení pravomocně zbaven, přešel do advokacie, ale i této funkce byl zbaven.

V současné době (od roku 2002) my zahrádkáři klademe podnikavcům kolem soudce Horkého aktivní odpor. Bráníme svůj majetek, který vybudovaly dvě generace zahrádkářů. Současně chráníme přírodní prostředí na velmi citlivém místě Prokopského údolí.

Dokázali jsme se vypořádat s nájezdy bezdomovců. Bezdomovce jsme transformovali na „osadníky“. Jsou pod ochranou ZO a tímto způsobem pomáháme Praze částečně řešit problém bezdomovectví. Tento projekt jsme nazvali Malé Emauzy.

Výdaje na aktivní odpor proti „čaginovcům“ se podle zprávy o hospodaření ZO k 31.12.2014 vyšplhaly na neuvěřitelných 982.239,50 Kč. Tuto částku jsme získali výhradně na členských příspěvcích – jiné příjmy naše ZO nemá.

V našem odporu proti skupince zdivočelých predátorů jsme v podstatě stále osamoceni. Naše demokratické zřízení v této věci zcela zřetelně selhává. Stále hledáme silného partnera, který by nám pomohl. Pomůžete snad Vy? My tu stále jsme a připomínáme, že:

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat nic nevzdávat a nebát se!“

Tuto pamětní listinu vydává 9. členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic dne 23.5.2015 na které jsme si připomenuli 60. výročí vzniku naší zahrádkářské osady.

Za správnost:

Mgr. Art. Čeněk Jirásko – místopředseda, Ing. Vladimír Pilát – tajemník

 

Petr Baubín – předseda