Nabývací tituly

Nájemní smlouva 12.3.1956

Zřízení osady 1955