Otevřený dopis Ing. Jiřímu Vejmelkovi

Otevřený dopis Ing. Jiřímu Vejmelkovi – zastupiteli MČ Prahy 5 za SNOP Prahy 5 – předsedovi Komise životního prostředí MČ Prahy 5 –  Ombudsmanovi MČ Prahy 5. Jako odpověď na jeho dopis ze dne 29.10.2020

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, obdrželi jsme Váš dopis, který jste datoval dnem 29.10.2020 a to všem členům Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Pod Majerovic a tím i nově vzniklému Občanskému, nepolitickému hnutí Zelená brána do Prokopského údolí. S porozuměním jsme přijali Vaši zprávu, ve věci pozemků s historickým názvem „Na pozemkové trati Pod Majerovic“ (Tyto pozemky v současné době nazýváme: „Zelená brána do Prokopského údolí“.), že se od této chvíle budete problémem zabývat Vy osobně z funkce Ombudsmana MČ Prahy 5. S menším porozuměním jsme přijali Váš návrh, aby se věcí zabýval úřad ČIŽP. Více by nás zajímalo, zda má Váš ÚMČ Praha 5 v úmyslu nechat prověřit finanční hospodaření Internationalu business group, s.r.o. (dále jen IBG) a zároveň Prokopské údolí, s.r.o. (dále jen PÚ)  Finančním úřadem MČ Praha 5.

Za 18 let aktivního odporu proti developerům a nutnou komunikací s politiky jsme dostatečně vycvičeni rozeznat různé způsoby manévrování. Umíme již rozpoznat postupy, kterými nás politik úmyslně mate, aby se řešení problému mohlo odsouvat k dalšímu časovému horizontu (pokud možno na jiné subjekty), tak dlouho až stěžovatele vysloveně unaví a problém se takto sám od sebe vyřeší. Na jednání s paní starostkou naše delegace jasně popsala, jak si my voliči představujeme problém vyřešit. V tomto případě PÚ, ještě navíc jasného „bílého koně“, opakovaně pokutovat, připisovat úroky a posléze poslat do exekuce podle zákona č. 131/2000 Sb. Naše ZO je připravena pozemky v exekuci zakoupit a celou lokalitu uvést, po neblahých experimentech (trvajících 18 let) developera a politiků, do původního stavu. Naší prioritou je Zelenou bránu do Prokopského údolí udržet zelenou pro naše vnoučata a další generace Pražáků.

O nechuti paní starostky takto postupovat jsme věděli. Přesto jsme jí dali šanci věc řešit tak, jak si to my voliči představujeme. Paní starostce jsme navrhli text Memoranda, který jiným politikům potíže nedělá. Naše Memorandum bylo vlastně jen průzkum bojem. (Text jsme konzultovali s politiky: Mazur – Piráti, Jelínek – KDÚ-ČSL, Heringová – Zelení, Bartoň – Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Vyjmenovaní politici text našeho Memoranda přijali s porozuměním. A co Vy, vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, zastupiteli za SNOP?) Paní starostka tuto svoji poslední šanci promarnila. Zařadila se do řady politiků: Jančík, Bém, Svoboda, Udženija, Zajíčková – všichni z ODS. V příštích komunálních volbách se podle této získané zkušenosti my voliči zachováme.

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, zdá se nám, že jste problém Zelené brány do Prokopského údolí,  trvající již 18 let, dostatečně nepochopil, proto musíme začít od začátku.

V roce 1955 magistrát pronajal zahrádkářům Motorletu svoje historické pozemky (magistrát je získal v roce 1920) s tím, aby tam provozovali zahrádkářskou a včelařskou činnost. Se zahrádkáři magistrát dne 12.3.1956 podepsal nájemní smlouva na dobu neurčitou ve výši 4.219,90 Kč/rok. Tyto pozemky až do současnosti sloužily výhradně ke sjednané činnosti. Zde musíme zdůraznit, že nikdy nesloužily a ani sloužit nemohly k výrobě leteckých motorů. Z tohoto důvodu nebyly předmětné pozemky v roce 1990 zařazeny do privatizačního projektu Motorletu. (Na tuto skutečnost máme nezvratné listinné důkazy.) Za zcela nevyjasněných okolností se přesto, ale až v roce 2002, předmětné pozemky náhle ocitly na seznamu pozemků, které rozprodával Aeroholding v likvidaci. Jistě velmi záhadné až překvapivé.

Aeroholding v likvidaci tyto pozemky prodal dne 7.4.2003 IBG jednateli prof. Ing. Nikolaji Valentinoviči Čaginovi, CSc. (dále jen Čagin). IBG je firma se sídlem v Janského 2422, Praha 13 v panelákovém bytě. IBG nikdy nevyvíjel žádnou obchodní ani výrobní činnost, přesto zakoupil pozemky v PZO za á 23.000.000,- Kč, tedy zdánlivě zcela bezcenné pozemky, ale za jakým účelem? Zatím se neprokázalo, kdo za pozemky těch 23.000.000,- Kč zaplatil a zda vůbec. Máme prokázáno pouze to, že IBG disponoval s 200.000,- Kč. V tomto případě se jednoznačně jedná o „bílého koně“, ale koho? Každopádně by skutečného developera měli znát ti politici, kteří developera nechávají v naději, že v případě dostatečného počtu hlasů změnu územního plánu odhlasují. ZO ČZS Pod Majerovic z tohoto důvodu podala trestní oznámení, které je ve fázi šetření.

Záhada proč IBG pozemky zakoupil, nám vyjasnil při prvém výslechu Čagin na Policii ČR. Čagin do protokolu nadiktoval, že má v úmyslu převést pozemky z PZO na stavební a pozemky následně prodat. Netajil se tím, že slib převedení pozemků na stavební dostal od starosty JUDr. Milana Jančíka (dále jen Jančík) ještě před zakoupením pozemků. Dále Čagin vypověděl, že Stavební úřad MČ Praha 5 mu povolil výměnu plotu a odstranění zahradních altánů na pozemku stojících. O Jančíkovi si dnes nikdo nedělá žádné iluze (ani jeho spolustraníci). My zahrádkáři jsme s Jančíkem několikrát jednali, myslíme si, že ho známe a právě z tohoto důvodu si myslíme, že slib Čaginovi převést pozemky na stavební jistě konzultoval s primátorem Bémem – jinak by se tento záměr realizovat ani nedal. V této souvislosti jsme zaznamenali dnes již legendární výrok tehdejší vedoucí Stavebního odboru MČ Prahy 5 Ing. Nacházelové: „ … zahrádkáře vyhnat a stavět!“ Zajímavý byl také výrok tehdejší právničky ÚMČ Praha 5 JUDr. Karešové: „Co tu ještě pohledávají?“. JUDr. Karešová na pokyn Jančíka pro nás zpracovala několikastránkový spis, v němž nám vysvětluje, proč se ve věci zahrádek Pod Majerovic ÚMČ Praha 5 nemůže angažovat.

V této souvislosti se nelze divit, že následovala likvidace části oplocení, buldozerování, rabování, likvidace zeleně velkého rozsahu a následovaly i žhářské útoky na osadu; vyhořelo 8 chatek, v chatě č. 7 uhořel náš osadník Alexander Czschuta. Po „tichém“ zásahu Policie ČR a Státního zastupitelství pro Prahu 5 žhářské útoky přestaly. To „tiché“ podtrháváme, protože policie i státní zastupitelství naše dvě velmi ostrá trestní oznámení na IBG sice odložila, ale další útoky, jak vystřižené z divokého západu 18. století, ustaly. IBG uskutečnil buldozerování horní části osady dne 22.11.2004. Po zásahu Police ČR pozemky opustil, suť neodstranil a ponechal na místě. Právě popsané události jsou výsledkem spolupráce developera a zcela konkrétních politiků.

Než budeme dále pokračovat ve výkladu událostí, musíme uvést důležitou skutečnost, která dalšímu postupu dá logiku věci. Pokud politici developerovi slíbili, že mu pozemky v PZO převedou na stavební, dají tomuto developerovi možnost zcela bezpracně vydělat škrtnutím pera 150.000.000,- Kč. Jistě nám, vážený pane předsedo a ombudsmane Vejmelko, dáte za pravdu, že 150.000.000,- Kč se jen tak každý den vydělat nedá. Developer pak může na lokalitě postavit řadové domky, nebo jiné stavby v hodnotě (podle našeho odhadu) mezi 5-ti – 10-ti miliardami korun?! Z této úvahy usuzujeme, že se musí jednat o dobře situovaného developera. (Zde srovnej: IBG – základní kapitál 200.000,- Kč, sídlo: panelákový byt, žádná obchodní ani výrobní činnost. PÚ – základní kapitál 60.000,- Kč, sídlo, kde by se mohla odvíjet nějaká obchodní nebo výrobní činnost neexistuje = jakési trapné atrapy podnikatelské činnosti – prostě „bílí koně“.) Obě strany (politik, developer) se jistě dohodnou na rozdělení tak velké částky, jinak by politici převod z PZO na stavební neodhlasovali. Půjdeme-li v naší úvaze ještě dále, není takovýto postup v naší novodobé historii nic mimořádného. Máme popsané případy, kdy se nejednalo o miliony, ale o desítky miliard. Soudy se protahovaly tak dlouho až nás pan prezident Klaus na závěr svého volebního mandátu překvapil masivní amnestií právě pro tyto developery a jiné pochybně vzniklé zbohatlíky. 

V této věci jen malá poznámka: ODS se nikde netají tím, že tuto stranu podporují právě developeři. Ze stanov ODS lze citovat: ODS: „ … je stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů.“ Ze samotného názvu této strany lze vyvodit, že se jedná o kamufláž. Občanská demokratická strana není ani občanská ani demokratická. Je to strana výběrová jen pro schopné, podnikavé a sebevědomé občany. V demokratickém státě to je celkem v pořádku. Jen ať si tato skupinka schopných, podnikavých a sebevědomích občanů ODS volí. Naše skupina občanů, svádějících soustavné šarvátky s developery, tuto stranu nepotřebuje. Zelená brána do Prokopského údolí je praktickou ukázkou reálné politiky ODS.

My zahrádkáři jsme v ofenzívní obraně dále neohroženě pokračovali. Na magistrátu jsme hledali osobu, která by byla kompetentní podat žalobu na IBG o určení vlastníka předmětných pozemků. Předem jsme nechali vypracovat právní posudek, který spočíval ve skutečnosti, že magistrát předmětné pozemky nikdy nikomu neprodal, ani nedaroval a přesto o ně záhadným způsobem přišel. Po tříletém bloudění po různých kancelářích magistrátu se nám nakonec přeci jen podařilo podání žaloby docílit. Přípravné práce žaloby a celý proces se protáhl na několik let. Zatím primátora Béma vystřídal primátor Svoboda. My zahrádkáři jsme byli přesvědčení, že to je konec Čagina a jeho IBG – tohle přeci nemůže magistrát prohrát? Prohrál! Paní Udženija nám poslala alibistický dopis, ve kterém popsala všechny kroky, které magistrát podnikl, ale přesto nám musí s politováním sdělit, že pro nás nemá lepší zprávu než tu, že magistrát s konečnou platností pozemky prohrál až u Ústavního soudu ČR.

Tento příběh má další pokračování. Nás zahrádkáře ještě nikdo nezdolal. Za to se nám podařilo unavit IBG. IBG letos „prodal“ pozemky nově vzniklé (dne 6.5.2020) firmě PÚ, která vykazuje majetek 60.000,- Kč. Na katastru nemovitostí má již PÚ předmětné pozemky zapsané za á 21.000.000,- Kč. V kupní smlouvě mají dodatek, že pozemky PÚ získalo od IBG na dluh a počítá se splácením do tří let a po uplynutí této lhůty je možné se dohodnout na prodloužení. Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, máte před sebou dalšího „bílého koně“ PÚ. Skutečný developer je někde skrytý a Vy se zabýváte jen nějakými trapnými překupníčky. Nicméně si, vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, laskavě uvědomte, že dalším prodlužováním právě popsané 18-ti leté historie Zelené brány riskujete nejen vlastní pověst, ale i pověst vaší politické strany SNOP. Ze svého postavení Ombudsmana máte jen dvě možnosti: zařadit se do zástupu politiků ODS za starostku Zajíčkovou – dále nechávat developera v naději, že snad jednou jim pozemky odhlasujete na stavební, nebo se čestně postavíte za nás občanskou veřejnost, která již 18 let urputně bojuje za záchranu Zelené brány do Prokopského údolí. Tento příběh má konsekvence nejen politické, morální, odborné, ale má i své trestně právní řešení.

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, po přečtení předcházejících řádek jste jistě zjistil, že vyřešení problému hnisajícího vředu vstupní brány do Prokopského údolí nebude lehká záležitost. Sám osobně jste si tento prostor monitoroval. Je to smetiště tun odpadků, „ubytovna“ pro nepřizpůsobivé občany (Zde srovnejte úspěšný humanitární Projekt Malé Emauzy iniciovaný ZO ČZS Pod Majerovic v části osady, kterou se IBG nepodařilo pro včasný zásah Policie ČR zbuldozerovat ani vypálit.) a v neposlední řadě útočiště blíže nespecifikovaného množství divokých prasat, kterým se již podařilo překročit Jeremiášovu ulici a ohrožují obyvatele oblasti Ovčí Hájek. Každý rok zde bachyně vyvádí další selata. Zkrátka je to ukázka 18-ti let trvající spolupráce developera a výše vyjmenovaných politiků. My jsme přesvědčení, že k těm 18-ti letům spolupráce politiků s developerem již není co dodávat. 18 let by stačilo. Převést pozemky na stavební se nepodařilo a my uděláme vše pro to, aby se to nepodařilo nikdy. Je čas, vážený pane Ombudsmane Vejmelko, tyto nešťastné hrátky politiků s námi občanskou veřejností ukončit. Developer chce stavět, nikoliv provozovat zahrádkářskou osadu v Prokopském údolí. V této věci si, vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, musíte vybrat, buď developer a vyjmenovaná skupina politiků, nebo vůle občanské veřejnosti.

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, ZO ČZS Pod Majerovic není tak bezmocná, jak se možná i Vám na první pohled zdá. Pokud se rozhodnete popsaný problém skutečně řešit, nabízíme Vám účinnou pomoc. Je možné využít náš velmi úspěšný humanitární Projekt Malé Emauzy. Je možné využít naší nabídky, pozemky v exekuci zakoupit, velmi rychle je oplotit, všechny odpadky zlikvidovat a dílce obsadit zahrádkáři a zahájit standartní zahrádkářskou činnost, kterou na těchto pozemcích provozujeme již od roku 1955. K dnešnímu dni registrujeme 82 písemných přihlášek členů, 223 mejlových adres sympatizantů a 68 písemných přihlášek do budoucího družstva vlastníků s celkovým příslibem 27.200.000,- Kč.

To, že by někteří zahrádkáři přistoupili na vyklízení odpadků za předpokladu, že pozemky vlastní jakýsi „bílý kůň PÚ“ a nám neznámý developer podporovaný určitou množinou politiků, který pouze čeká na změnu územního plánu, je představa iluzorní. Tudy jistě cesta nepovede. Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, nabízíme Vám pomocnou ruku při řešení tohoto nelehkého problému, teď záleží jen na Vás, Vaší politické straně SNOP a na Vašem svědomí. My zahrádkáři a občanská veřejnost požadujeme pouze, aby se ÚMČ Praha 5 choval podle Zákona č. 131/2000 Sb. nic víc.

V Praze dne 3.11.2020

S veškerou úctou za Zelenou bránu do Prokopského údolí Petr Baubín – mluvčí.

Odpověď..

Vážený pane Baubíne,  

odpovídám Vám na Váš otevřený dopis z 3.11.2020. Na úvod musím konstatovat, že tón
i obsah Vašeho dopisu zejména ve vztahu k paní starostce a mé osobě mě velmi nemile překvapil. Ani se mi nechce věřit, že takový dopis mohla členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic schválit. Přesto si uvědomuji závažnost situace a ubezpečuji Vás, že se nadále budu snažit napomoci problematiku Zelené brány do Prokopského údolí dořešit ku prospěchu zahrádkářů. 

V současné době již odbor správy veřejného prostranství a zeleně připravuje výzvu k úklidu
a zabezpečení Zelené brány do Prokopského údolí, která bude zaslána novému vlastníku pozemků, tedy Prokopskému údolí, s.r.o. Zároveň se chci ujistit, jestli jsem správně pochopil, že nechcete, abych inicioval podání stížnosti na ČIŽP? Prosím Vás v této záležitosti
o informaci. 

Vážený pane Baubíne, na závěr Vám chci podat informace o SNOP 5. Nejsme ani politická strana a ani politické hnutí. Jsme občanský spolek. Jako jeho předseda prohlašuji, že náš spolek se jednoznačně staví proti eventuálním snahám o změnu územního plánu
a jednoznačně podporuje, aby Zelená brána do Prokopského údolí zůstala navždy zelená. Vím, že stanovisko našeho spolku je v souladu s ostatními členy současné koalice v MČ Praha 5. Děkujeme za nabídku, ale o uvedení našeho spolku na připravovaném billboardu  neusilujeme.

Věřím, že po skončení nouzového stavu aktuální stav opět osobně projednáme na naší radnici. 

S pozdravem Jiří Vejmelka, předseda výboru životního prostředí.