OTEVŘENÝ DOPIS JUDr. Jiří Horký 24.9.2020

OTEVŘENÝ DOPIS 

JUDr. Jiří Horký 

Borovanského 2377/14

155 00 Praha 13

                                                                                                             V Praze dne 24.9.2020

     V návaznosti na dva předešlé dopisy, na které se nám nedostalo odpovědi, jsem byl pověřen výborem ZO ČZS Pod Majerovic zaslat vám otevřený dopis tak, aby si k vám našel cestu. Máme zájem na vzájemném jednání i přesto, že vývoj posledních dnů poněkud mění situaci. Možná i následkem našich aktivit směrem k vám i firmě Swissimo se  celkem  překvapivě stala vlastníkem pozemků společnost Prokopské údolí.  

    Je to téměř 17 dlouhých let, kdy jste na členské schůzi sdělil nám, překvapeným zahrádkářům, že pozemky zakoupila nějaká firma IBG a do dvou let tam bude realizována bytová výstavba, nedá se s tím již nic dělat…

     Poté byla osada v režii IBG částečně zbavena oplocení, otevřena divoké devastaci, najel buldozer a 31 chatiček v horní části zničil. Zacílil  na nejcitlivější místo sadu – zničil  vodní hospodářství (oba vodojemy), bez něhož je zahrádkaření  nemožné. Několik dalších chatiček následně vyhořelo. 

     Horní část osady po zničených chatkách začali obývat nepřizpůsobiví spoluobčané a vypadá to tam jak v Chánově. O spodní část osady stále pečuje, v mezích svých možností, ZO ČZS Pod Majerovic, která dosud vlastní na předmětných pozemcích majetek (zbylé chatky, klubovnu, strojovnu, studny). 

     Za těch 17 let jsme mnohé pochopili. Pozemky i v připravovaném Metropolitním plánu Prahy jsou nadále nezastavitelným územím. Společenským zájmem je, aby toto území zůstalo ušetřeno jako „zelené“ pro další generace. Je to zcela jiná situace než u spolku ZO Spokojenost, kde jste se ve funkci předsedy spolku vyučil, jak zahrádkáře vyhnat z pozemků.   

     S IBG není komunikace možná, zcela se stáhla do ústraní, možná jste přišel i o přátelství s kolegou Čaginem, neboť mezinárodní zatykač a jeho odsouzení muselo být pro ctihodného pana profesora těžko stravitelným soustem. Vůči panu profesorovi nás to mrzí, ale nebyli jsme to my, kdo zavdal příčinu k trestnímu stíhání a pak už to byla jen soudní procedura, která takto skončila. Díky smlouvě se Swissimem pozbyla IBG jakékoli legitimity k jednání. Ani zástupce  Swissima – p. Sobota,  nemá zájem komunikovat. 

     Volba Swissima asi nebyla pro vás perspektivní, proto do hry vstoupila další společnost Prokopské údolí pod taktovkou opět p. Soboty. Hra na schovávanou pokračuje.

     Jelikož jsme přesvědčeni, že projekt „Zahrádky Pod Majerovic“ je ve skutečnosti váš projekt a vaše investice, považujeme za rozumné nadále neplýtvat úsilím  oslovovat nějaké zástupce, ale rovnou jednat s vámi. Přímo konzultovat možnosti ukončení patové situace a nalezení oboustranně přijatelného přímého řešení. Nenahrazovat ho přes další prostředníky, za něž považujeme IBG, Swissimo a nyní Prokopské údolí.  

     Předpokládáme, že i vás musí neutěšená situace trvající 17 let, traumatizovat. Zejména pokud si uvědomím, že jako soudce v pozici ústavního činitele máte k řešení mnoho jiných podstatnějších problémů. Projekt se zjevně nepovedl, nemá a nebude mít vítěze, neboť všichni zúčastnění již utrpěli  újmu, bez hmatatelnějšího výsledku a to nejsme u konce. Nadále považujeme  případné další právní kroky za příliš zdlouhavé a neefektivní. Zahrádkáři nejsou tak bezbranní, jak se v počátku zdálo a stále mají ještě nějaké možnosti.  Ale léta nám všem ubíhají, nikdo nám je nevrátí  a proto navrhujeme cestu smíru, jako cestu ke konečnému ukončení letité anabáze.   Navrhujeme proto přímé jednání, pokud ho takto přijmete.   

Za ZO ČZS Pod Majerovic                                         Ing. Vladimír Pilát, tajemník spolku 

                                                                                                vlada.pilat@seznam.cz