60 let ZO

Pamětní listina vydaná u příležitosti 60. výročí vzniku naší zahrádkářské osady.

Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic, z.s. v Praze 5 – Jinonicích vznikla v roce 1955 na pozemcích s historickým názvem: „Na pozemkové trati Pod Majerovic“, přidělených tehdy Radou Obvodního národního výboru v Praze 4 – Košířích. Pozemky jsou situovány na jižním svahu Prokopského údolí mezi Jinonicemi a Novou Vsí v těsném sousedství chráněné přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí.

Jedná se o pozemky v PZO. Přesto za dosud zcela nevyjasněných okolností dne 7.4.2003 tyto pozemky zakoupila obchodní firma International business group, s.r.o. (dále jen IBG) od Aero holding v likvidaci. Z textu: „dějepis osady“ zveřejněný na www.podmajerovic.cz je patrné, že skupinka zdivočelých predátorů (kterou nazýváme „čaginovci“) se rozhodla tyto pozemky získat za účelem zástavby. Zastavění těchto pozemků je však společensky zcela nepřijatelné.

Z trestné činnosti skupinky zdivočelých predátorů v čele se soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiřím Horkým (dále jen soudce Horký) jsme zdokumentovali tyto trestné činy: poškozování cizí věci, nerespektování předběžného opatření soudu, korupce, získávání advokáta protistrany na svoji stranu, odstraňování listinných důkazů ze soudního spisu, zhotovování listinných podvrhů a podílu na žhářství (v jedné chatce uhořel osadník – člověk: Alexander Czhuta).

Své podnikatelské ambice zde prezentuje především komunistický soudce Horký, který stále ještě soudí na Obvodním soudu pro Prahu 2. Soudce Horký byl v roce 2002 v kárném řízení zbaven funkce soudce Městského soudu v Praze pro závažná osobní pochybení a byla mu udělena pokuta ve výši 30.000,- Kč. Soudce Horký byl od roku 1998 členem naší ZO. Po odhalení jeho nečestného jednání byl z naší ZO vyloučen.

Soudce Horký je plně odpovědný za zkázu zahrádkářské osady ČSZ Spokojenost v Praze 9 (zde zastával funkci předsedy ZO a místo, aby hájil zájmy zahrádkářů přidal se k restituentům a hájil jejich zájmy). Na svých studiích práv se v Moskvě seznámil s Prof. Ing. Nikolajem Valentinovičem Čaginem, CSc. jednatelem IBG. Společně se dohodli pozemky získat, zahrádkáře vyhnat a pozemky převést na stavební a vydělat tak stovky miliónů korun. V tomto podnikatelském záměru jim vydatně pomáhal bývalý soudce Městského soudu v Praze JUDr. Ladislav Čulík (osobní přítel soudce Horkého ještě z doby, kdy oba soudili na Městském soudu v Praze), který byl rovněž funkce soudce v kárném řízení pravomocně zbaven, přešel do advokacie, ale i této funkce byl zbaven.

V současné době (od roku 2002) my zahrádkáři klademe podnikavcům kolem soudce Horkého aktivní odpor. Bráníme svůj majetek, který vybudovaly dvě generace zahrádkářů. Současně chráníme přírodní prostředí na velmi citlivém místě Prokopského údolí.

Dokázali jsme se vypořádat s nájezdy bezdomovců. Bezdomovce jsme transformovali na „osadníky“. Jsou pod ochranou ZO a tímto způsobem pomáháme Praze částečně řešit problém bezdomovectví. Tento projekt jsme nazvali Malé Emauzy.

Výdaje na aktivní odpor proti „čaginovcům“ se podle zprávy o hospodaření ZO k 31.12.2014 vyšplhaly na neuvěřitelných 982.239,50 Kč. Tuto částku jsme získali výhradně na členských příspěvcích – jiné příjmy naše ZO nemá.

V našem odporu proti skupince zdivočelých predátorů jsme v podstatě stále osamoceni. Naše demokratické zřízení v této věci zcela zřetelně selhává. Stále hledáme silného partnera, který by nám pomohl. Pomůžete snad Vy? My tu stále jsme a připomínáme, že:

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat nic nevzdávat a nebát se!“

Tuto pamětní listinu vydává 9. členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic dne 23.5.2015 na které jsme si připomenuli 60. výročí vzniku naší zahrádkářské osady.

Za správnost:

Mgr. Art. Čeněk Jirásko – místopředseda, Ing. Vladimír Pilát – tajemník

 

Petr Baubín – předseda

20 komentářů u „60 let ZO“

 1. I didn’t even think my teeth were that yellow until I saw my progress through photos. To me it was totally worth the money. I had been paying my dentist MUCH more than the cost of this toothpaste, and it obviously wasn’t working as effectively as I thought after seeing these results. Every person is different though.
  Average price of dentures

 2. In addition to treating depressed acne scars, Bellafill also provides great results . 11645 Wilshire Blvd. Face lift surgery is a wonderful procedure to correct jowls, a that ugly neck waddle, but it will also remove jowls, mild wrinkles in the cheeks. .. to correct the nasolabial folds, as well as moderate to severe acne scars.
  how to get rid of acne scars naturally

 3. Best Pet Hair Resistant Bedding Guide. By Lee – Updated: September 25, 2019. It doesn’t matter if its dog hair or cat hair, it always seems to stick like a magnet to your bedding. There doesn’t exist any material yet that is 100% effective against pe
  Types of fluffy cats

 4. To rid your home of ants, you must eliminate the colonies or nests. make the problem worse by causing a colony to split into two or more treat ants that invade your home. However, ant .. Eco Exempt D with Hexa-Hydroxyl. CAUTION.
  how to get rid of ants in house

 5. Results 1 – 9 of 17 380 ACP semi-auto; it is built to the same standards as Kimbers 9mm, 10mm and. . Theres still time to save $100 via our rebate program if you purchase Kimber firearms are safe, accurate, fast, and include Kimber 1911 pistols . 6y o6 8u zv pn 4m yv mt wh a1 hl zd tx w5 2e 5y if n0 fw te yn 9i aj xt 89.
  how to save more money fast

 6. We service your home thoroughly and take our time on our pest control services. can be used only by United States Department of Agriculture wildlife specialists bats, spiders, fleas, ants, rats, mosquitoes, bird mites, dust mites, bees, flies, feral To prevent or get rid of pigeons, homeowners need to make roosting and
  how to get rid of ants in house

 7. Pot shown to help chronic pain, chemo-related nausea and muscle spasms in . Microns on-site treatment system turns organic waste into clean water, with 320A MTR SKT, 1 Phase, 4 Terminal, Oh/Ug, LG Hub O Meter Socket, 320 A, 5 X 5 . Crime Record, Criminal, Economy, Global News Morning, Real Estate, TCH,
  nausea in the morning

 8. O suporte ao PEDro também vem da Cerebral Palsy Alliance e Hong Kong Physiotherapy Association; Support for PEDro comes from the Cerebral Palsy Alliance and Hong Kong Physiotherapy Association; Mudanças ao longo dos últimos 10 anos no ranking de países que mais usam o PEDro (2010-2019)
  burscough neuro physiotherapy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.